Objektet e magazinës

Beili ka magazinë të lëndës së parë, magazinë të materialit ambalazhues, depo të produkteve gjysëm të gatshme dhe magazinë të produkteve të gatshme dhe të dhënat e secilës magazinë i regjistrojmë në sistemin ERP, i cili është i përshtatshëm për kontrollin në kohë të inventarit të produkteve të ndryshme.

Magazina mund të na ndihmojë të përmirësojmë efikasitetin e prodhimit, duke ofruar kështu shërbim të besueshëm për klientët tanë